štvrtok 2. mája 2013

pokoj a slnko na Kysuciach / calmness and sun in Kysuce

Mám ešte niekoľko skúšok a potom štátnice. Na všetko však dokážem zabudnúť na miestach, kde je tak krásne, ako u Klárkinej babky na Kysuciach... Je to môj srdcový kraj, zbožňujem prírodu, ktorá je tam taká nádherná, pokojná, trošku divoká. Som vďačná za to, že mám kde čerpať silu a za to, že moja dcérka môže vyrastať aj v takom prostredí.

I have a couple of exams left and then, the state examination. I forget about everything when I am at such beautiful places as this at Klárka´s grandma.... It´s my lovely country, I love this gorgeous nature, which can be both calm and wild. I am thankful for this place, it makes me full of energy, and I also thank that my daughter has a possibility to grow here.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...