pondelok 29. apríla 2013

čerešňová jar / cherry spring

V posledných mesiacoch nemám veľa času na varenie a vypekanie, ani na blog. Potrvá to  možno ešte zo dva mesiace, ale teším sa na to, keď sa to zmení. Dovtedy vám posielam aspoň našu jar.

Last months I dont have time to cook and bake, neither to publish the blog. It will stay like two more months or so, but then I look forward to be back again. Until then enjoy the spring time by us.